Škola bez cukru

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je IMG_20231221_195408_459-734x1024.jpg.

Dovolte nám představit skvělý projekt MDDr. Martina Košťála a Barbory Košťálové Dis. ,
kterým není jedno, jaký mají děti v České republice stav zubů.
Proto vznikla
Škola bez cukru.

Jedním z ambasadorů je tvůrce Šumava uzdravuje MUDr. Marek Matoušek.Pro bližší seznámení s projektem vám přinášíme rozhovor MUDr. Marka Matouška s tvůrcem MDDr. Martinem Košťálem :

Pane doktore, jaký je hlavní cíl iniciativy “Škola bez cukru” ?
Hlavním cílem “Školy bez cukru” je snížit konzumaci sladkých nápojů a sladkostí dětmi, zejména ve školkách, školních jídelnách a družinách. Chceme tak přispět k prevenci dětské obezity a zubního kazu a zároveň zvýšit povědomí o zdravé výživě mezi dětmi, rodiči a zaměstnanci škol.

Jak se díváte na odpovědnost za stravovací návyky dětí? Kdo by měl nést hlavní zodpovědnost za omezení konzumace cukrů?
Odpovědnost za stravovací návyky, včetně konzumace cukrů, spočívá především na rodičích. Nicméně školy jako výchovně-vzdělávací instituce mohou hrát důležitou roli v prevenci škodlivých stravovacích návyků. Škola by neměla podporovat konzumaci sladkých nápojů a sladkostí, a může být naopak příkladem pro rodiče tím, že nabízí zdravé alternativy. Úspěšná implementace tohoto projektu může být inspirací pro další školy a podporu pro rodiče.

Jakým způsobem se snažíte omezit konzumaci škodlivých cukrů ve školách a školkách?
Naše iniciativa nabízí několik konkrétních opatření a doporučení. Jedním z nich je postupné nahrazování sladkých nápojů v školních jídelnách a družinách neslazenými alternativami, ideálně čistou vodou. Dále se snažíme o omezení sladkých odměn ve školkách a družinách a navrhujeme, aby byly děti primárně motivovány a odměňovány jinými způsoby. Také usilujeme o odstranění sladkých nápojů a sladkostí z prodejních automatů ve školách. A konečně, prostřednictvím webu a sociálních sítí nabízíme školám pomocnou ruku v edukaci rodičů a šíření povědomí o zdravých stravovacích návycích.

Můžete nám říct něco více o škodlivosti sladkých nápojů a cukrů pro děti?
Sladké nápoje obsahují velké množství přidaného cukru, který je spojován s mnoha chronickými onemocněními včetně obezity, zubního kazu a diabetu II. typu. Tyto nápoje nemají žádný nutriční význam a přidávají pouze tzv. prázdné kalorie. Navíc sladké nápoje zvyšují hladinu krevního cukru a mohou vést k hormonálním výkyvům, což způsobuje zvýšený pocit hladu a vyšší příjem potravy. Ta problematika je nesmírně široká a zdaleka se netýká jen zubů.

Jak se vám zatím daří projekt realizovat? A jakým způsobem ho plánujete rozvíjet v budoucnu?
Fungujeme v zásadě na dvou úrovních. Ta první a hlavní linie je lokální práce s jednotlivými školami. A tady už jsme dosáhli dílčích úspěchů – hned první základní škola, kterou jsme oslovili, už opatření velmi pružně zavedla a stala se tak vlastně naším pilotním projektem. Pro nás je to nesmírně důležité, protože paní ředitelka ukázala, že tyto změny je možné realizovat i v současných mantinelech školního stravování. Stačí chtít.

A ta druhá úroveň?
V té druhé linii se snažíme přispět k systémové celospolečenské změně ve vnímání slazených nápojů a konzumace cukru jako takového. Navázali jsme spolupráci s řadou odborných společností a institucí, které vnímají problematiku stejnou optikou jako my. Spolupracujeme se Státním zdravotním ústavem, komunikujeme se zdravotními pojišťovnami, získali jsme oficiální záštitu např. České obezitologické společnosti, Asociace dentálních hygienistek, České stomatologické komory a dalších. Byli jsme také pozváni do Poslanecké sněmovny k jednání o problematice energetických nápojů u dětí a mladistvých, kde se momentálně připravují velké legislativní změny, jsme součástí odborné skupiny ke Spotřebnímu koši při ministerstvu zdravotnictví atd. Uvidíme, kam až nás ta králičí nora zavede.

Děkuji vám, pane doktore, za podrobné vysvětlení vaší iniciativy “Škola bez cukru” a za všechnu práci, kterou v tomto směru děláte. Máte nějaké závěrečné slovo pro naše čtenáře ?
Chtěl bych rodiče i pedagogy vyzvat, aby měli otevřenou mysl a nebáli se měnit věci k lepšímu. Ne vždy je to snadné – stojí to hodně vůle, energie, vysvětlování, ale nakonec jsme všichni na jedné lodi. Mějme na paměti, že i malé změny v jídelníčku a stravovacích návycích mohou mít velký vliv na zdraví našich dětí. Důsledky špatné životosprávy si s sebou děti nesou po zbytek života, ať už jde o zuby nebo třeba o boj s nadváhou a obezitou. I v mezích současných často zastaralých norem školního stravování, nesmyslných výkladů vyhlášek toho či onoho ministerstva lze leccos zlepšit. Kde je vůle, je i cesta. Pojďme si konečně říct, že normální je pít vodu.

Děkujeme za váš čas a cenné rady.


Tímto vyzýváme všechny lokální veřejné školy a školky, aby se do projektu připojili.

V blízké době zveřejníme reakci a zapojení škol do projektu.

Reakce a případné dotazy zasílejte na naši emailovou adresu : info@sumava.eu

www.skola bez cukru.cz

Facebookové stránky Škola bez cukru